Administrar

Comunicat de Mallorca Lliure de Transgènics

estelnegre | 10 Octubre, 2011 20:43

Transgènics, fora des sembrat!

Transgènics, fora des sembrat!

El passat dia 21 de setembre de 2011, el Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori aparegué fent les següents declaracions als mitjans de comunicació: “el conseller al·lega seguretat jurídica als pagesos que cultiven transgènics, assegura que es guarden les distàncies de seguretat entre cultius i que es tracta d’una qüestió científica no ideològica”; “Donam una naturalitat total en quant a que tot lo que està permès dins la comunitat europea i dins les Balears pues que se pugui fer, que els pagesos de ses Balears tenguin ses mateixes oportunitats que té qualsevol altre d’Europa”.

Considerant,

– Que no hi ha una directiva europea (perquè es va deixar en mans dels estats membres) ni tampoc normativa estatal (perquè no s’ha aprovat cap decret o llei sobre coexistència) ; ni tampoc cap normativa autonòmica.

– Que des de les administracions competents tant sols s’han fet recomanacions: de la Comissió europea , de 23 de juliol de 2003, amb la finalitat de garantir la coexistència dels cultius modificats genèticament amb l’agricultura convencional i ecològica [notificada amb el número C(2003) 2624]. Aquesta recomanació no estableix una distància de separació i recomana que siguin els estats membres que ho regulin.

– Que els estudis científics sobre el tema no donen un resultat clar, depèn de l’autor i el % de “tolerància” que permeten, els resultats són totalment diferents. Allò normal és anar al voltant dels 200 metres però per exemple, els estudis fets a Catalunya per l’IRTA parlen de 25 metres; i enguany un experiment científic sobre contaminació genètica en blat de les índies a Uruguai ha comprovat contaminació a una distància de 330 metres; i hi ha literatura científica que parla de fins a 10 km d’aïllament entre cultius transgènics i altres.

– Que la única normativa que tenim a l’estat sobre distàncies de seguretat entre cultius de blat d’índies genèticament modificat i cultiu de blat d’índies no transgènic per producció de llavors de blat d’índies parlen de 220 metres (consultar el BOE). Aquest seria el cas de les varietats locals si es volgués mantenir la puresa de la llavor i evitar la seva pèrdua irreversible.

– Que el cultiu de blat d’índies MON810 de la multinacional MONSANTO, que és l’únic autoritzat a Espanya, està prohibit a França, Alemanya, Àustria, Polònia, Itàlia, Luxemburg, Hongria, Bulgària i Grècia pel seu impacte ambiental, per la impossibilitat d’evitar la contaminació genètica a altres cultius convencionals o ecològics i per la incertesa dels seus efectes en la salut humana a llarg termini.

– Que dels camps de blat d’índies analitzats per la campanya Mallorca Lliure de Transgènics, tres camps de cultiu convencionals estan a menys de 200 metres de cultius transgènics, i dotze entre 200 i 800 m de distància, i un d’ells a 25 m. El que suposa que s’han exposat a un risc de contaminació genètica.

Exigim, que el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, doni explicacions sobre les declaracions aquí esmentades. Que prengui nota de les consideracions que aquí s’han exposat. Que convoqui la Comissió de Bioseguretat per a que es compleixin les seves funcions de seguiment i control de cultius genèticament modificats.

Mallorca Lliure de Transgènics

 Escriu-nos

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS